maandag 17 november 2014

Zilveren munt van Maria van Bourgondië

Nieuws:

Zilveren munt van Maria van Bourgondië 1477

In november 2014 is er tijdens onderzoek, verricht op het terrein van het BP tankstation aan de Steenstraat te Boxmeer ter hoogte van waar vroeger hotel Philipse stond, een bijzondere zilveren munt tevoorschijn gekomen.
Het is een vuurijzer van Marie van Bourgondië (1477-1482). De munt is in 1477 geslagen te Antwerpen. De munt is erg aan slijtage onderhevig geweest en daardoor erg dun geworden, maar hij was aan de hand van de afbeeldingen en de letters nog te determineren. Determinatie Ron Fierst, waarvoor dank.

Een vuurijzer is een zilveren munt die in 1474 werd geïntroduceerd door Karel de Stoute,
Hertog van Bougondië met de waarde van één stuiver. Naast een heel vuurijzer werden ook halve en dubbele vuurijzers geslagen.
De laatste vuurijzers werden geslagen  onder Filips de Schone in 1492.

Voorbeeld van een vuurijzer
 
 

De gevonden zilveren munt uit 1477


 Dick Reijnen


 
Meer nieuws volgt.

zondag 16 november 2014

Gevonden munten op het opgravingsterrein voor Live your Loft in 2012

De munten van het opgravingsterrein:
 
Om inzicht te krijgen gedurende welke perioden het terrein Boxmeer Zuid voor Live Your Loft in gebruik is geweest, geven de gevonden munten daar informatie over omdat er op de meeste munten een jaartal is geslagen. Uit de lijst van munten die gedurende de hele periode van onderzoek en het puinvrij maken van het terrein kun je opmaken gedurende welke periode dit terrein actief bewoond is geweest. Door het verblijf in de grond zijn de munten natuurlijk niet van een geweldige kwaliteit. Belangrijk is dat ze nog enigszins te herkennen zijn en dat was bij de meeste munten het geval. Zie onderaan de gehele lijst van gevonden munten.


Duit van sst insula, Stevensweert

civitas Anholt

Marcus Aurelius Romeinse munt

Lijst van de gevonden munten op het opgravingsterrein voor het appartementsge...bouw Live Your Loft.

1 Romeinse munt sestertius Marc Aurelius? 161-180 na Chr.
1 duit CI VITAS ANH (ROND 1620): Anholt
1 duit DUC CLIVIA 1698: Kleef
1 duit DV CLIVIA : Kleef
1 duit R M : Roermond
1 duit STAD UTRECHT 1764
1 duit HOLLANDIA 17??
1 duit HOLLANDIA 17??
1 duit HOLLANDIA 1769
1 duit HOLLANDIA 17??
1 duit HOLLANDIA 175?
1 duit HOLLANDIA 17??
1 duit .D. GELRIAE 1761
1 duit .D. GELRIAE 1765
1 duit ZEELANDIA 1778
1 duit 1819 Bleyensteinse duit
1 duit SST INSVLA Stevensweert
1 duit WEST FRISIA 1706
1 duit niet leesbaar
1 munt niet leesbaar
1 oord : BRABANT
1 oord : BRABANT
1 oord : BRABANT
1 munt BRITANIA
1 pfennig 1819
1 pfennig 1814
2 pfenninge 1852
180 einen thaler
½ stuber 18??
¼ stvber 1758
2 stuiverstuk zilver Hollandia
1 cent Leopold I 1845
2 cent Leopold I 1835
2 cent Leopold I 18??
2 cent Leopold I 18??
½ cent Willem I 1822
½ cent Willem I 1832
1 cent Willem I 182?
1 cent Willem I 182?
1 cent Willem I 182?
1 cent Willem I 1821
1 cent Willem I 1827
1 cent Willem ? 18??
1 cent Willem ? 18..
1 cent Willem I 1827
1 cent Willem I 1821
1 cent 1882
1 cent 1883
1 cent 1884
1 cent 1898
1 cent 1900
1 cent 1929
1 cent 1925

10 cents zilver 1928
25 cents zilver 1912
1 rekenpenning Neurenberg
1 rekenpenning Neurenberg
1 rekenpenning Neurenberg
1 muntgewicht

zaterdag 15 november 2014

Waterputten

Er zijn een aantal waterputten gevonden.

Er zijn op het terrein vlak bij het huis van Leerlooier Hendrik Teluij zijn ook een aantal waterputten gevonden. Ze waren gemaakt van taps toelopenden bakstenen, gefundeerd op een ronde basis van eikenhouten planken. De putten waren ongeveer 4 meter diep. Onderin stond een laag grondwater. Helaas konden de putten niet bewaard blijven. Van een put is wel de houten fundering bewaard en 2 lagen bakstenen. De kans is groot dat die stenen gebakken zijn in veldovens in Sambeek of aan de Steenoven te Boxmeer. De stenen zijn vrij poreus en dus niet bij een hoge temperatuur gebakken.
Na gedroogd te zijn worden de gevormde bakstenen gebakken. Dit bakken of stoken gebeurde vroeger in periodieke ovens (veldovens); in de 2de helft 19de eeuw werd overgegaan op continu brandende ringovens , zigzagovens en vlamovens.
 3 zware bouwornamenten van Bentheimer zandsteen

3 zware art nouveau bouwornamenten.

 
In de looiputten troffen de archeologen van het ADC een 3 tal bouwornamenten aan. Ze zijn in jugendstil of art nouveau-stijl gemaak en dateren van omstreeks 1900. Het materiaal is Bentheimer zandsteen Hoe die ornamenten hier terecht zijn ge...komen dat weten we niet, nog waarvoor ze gebruikt zijn of zouden worden. Misschien heeft Looier Hendrik Teluij ze aangeschaft om er een toegangspoort meer te versieren, dat zou in ieder geval indruk gemaakt hebben.

Scharnier- en grendelstenen: Grote stenen met uithollingen.


Scharnier- en grendelstenen:
 
Op een van de foto's in het vorige bericht, ziet men onder in een van de looiputten enkele grote zwerfkeien liggen. Bij nader onderzoek bleek dat in die grote keien uithollingen waren gemaakt. De betekenis van die uithollingen wordt hierond...er beschreven.

Scharnier- en grendelstenen:
Tijdens de Romeinse overheersing van ons land was het gebruik
van scharnierstenen al bekend. Men gebruikte daar zwerfstenen voor. Zware houten deuren liet men aan de scharnierkant op een platte steen met daarin een ondiepe uitholling draaien. Aan de onderkant van de deur bevestigde men een ijzeren of houten pen die in de uitholling van de steen draaide. Zo waren de zware houten deuren betrekkelijk makkelijk open en dicht te krijgen. Scharnierstenen waren in de Middeleeuwen op boerderijen in
Nederland algemeen in gebruik. Men liet bij voorkeur de
zware schuurdeuren op dergelijke stenen scharnierpunten draaien. In principe was iedere steen met een platte kant daarvoor geschikt, mits de grootte voldeed.

Het kan ook zijn dat men die grote stenen gebruikt heeft om de huiden in de looiput "onder water" te houden.

Grendelstenen

vrijdag 14 november 2014

De sloop van de boederij van, van den Bosch, het huis van Piet Moors en Jan Plender te Boxmeer


Bijzonder vondst bij de grondsanering en afbraak van de boederij van den Bosch, het huis van Moor en Plender in Boxmeer.
 
klikhier :video van de sloop van het huis van Piet Moors.

klikhier :video sloop van het huis van Jan Plender.Bij de sloop restanten van de boerderij van den Bosch, het huis van Plender en het huis van Moors in 2012 zijn interessante vondsten gedaan. Geheel onverwacht kwam op die plek de leerlooierij van Hendrik van Teluij uit 1831 te voorschijn met een huisplattegrond, schuurtjes en looiputten.
Ik het minuutplan van het Kadaster staat hij vermeld als eigenaar van het grondstuk 667 met als beroep looier.

In het minuutplan van het kadaster uit 1829/1832 staan alle percelen  op nummer vermeld. Tevens vindt men er een beschrijving ( naam en beroep)van de eigenaar van het perceel.
De 4 looiputten waren gemaakt van eikenhouten planken op eikenhouten balken, in de vorm van een grote kist. De zijkanten en onder de bodem van de bekisting was een dikke kleilaag van 25 cm aangebracht om het geheel waterdicht te maken. Verder naar het westen bevond zich een oude gedempte looiput waasvan alleen het hout rondom nog over was. De dikke planken waren verbonden met een pen gat verbinding, c.q. deuvels. Bij de plattegrond van het woonhuis bevond zich een bakstenen looiput. Deze was ook afgesmeerd met een laag van 25 cm klei.Toen de putten in onbruik zijn geraak, heeft met ze gebruikt als vuilstort. Veel oude wijnflessen werden eruit geborgen.  
 
 


 

Onderzoek reconstructie Steenstraat 2014


 
Onderzoek reconstructie Steenstraat
 
Tijdens de reconstrucie van de Steenstraat voor de St. Petrus Basiliek is er onderzoek gedaan met de metaaldetector. Er zijn talrijke interessante vondsten gedaan o.a. een munt van het Herzogtum Nassau uit 1822. De oudste munt die er gevond...en is is een duit van Transisalania (Overijssel) uit 1628. Ook kwam er een duit te voorschijn van Batenburgum(Batenburg) en een rekenpenning van Ferdinant en Isabella geslagen te Neurenberg. Opvallend is dat er meerdere duiten uit Overijssel gevonden zijn, ook een uit 1767.